Hợp tác Edit nhận Quà Hấp Dẫn tại TTE. Mong được giúp đỡ!

HƯỚNG DẪN CMT TÍCH ĐIỂM ĐỌC TRUYỆN TẠI WEB.

NẾU CÓ VẤN ĐỀ CẦN HỎI VỀ WEB CÁC BẠN VUI LÒNG HỎI TẠI ĐÂY

Ebook

[Hiện đại] Anh chàng có bệnh hay ghen – Thạch Tú – 17 chương, HE- [PRCEPUB]

[Cổ đại] Bà mai điểm sai bài – Chu Ánh Huy – 10 chương, HE – [PRC EPUB]

[Hiện đại] Bản sắc quân nhân – Thập Nguyệt Cần Khê – 90 chương, HE – [PRCEPUB]

[Cổ đại] Cắt đứt tơ tình – Tây Tây Đông Đông – 76 chương, SE – [PRCEPUB]

[Hiện đại] Chỉ sex không yêu – Hồ Ly – 104 chương, OE – [PRCEPUB]

[Cổ đại] Chọc phải người đàn ông lưu manh – Tả Ninh – 11 chương, HE – [PRCEPUB]

[Cổ đại] Dâu trưởng – Nhạc Nhan – 10 chương, HE – [PRCEPUB]

[Hiện đại] Định mệnh anh và em – Quai Quai Băng – 387 chương, HE – [PRCEPUB]

[Hiện đại] Em là ánh sáng của đời anh – Du Nhàn Miêu – 70 chương, HE – [PRCEPUB]

[Xuyên không] Giang sơn tươi đẹp – Thiên Như Ngọc – 83 chương, HE – [PRCEPUB]

[Hiện đại] Hạnh phúc không bắn không trúng bia – Mộc Thanh Vũ – 74 chương, HE – [PRCEPUB]

[Hiện đại] Hủ nữ muôn năm – Tiểu Ngư Đại Tâm – 124 chương, HE – [PRCEPUB]

[Hiện đại] Nhặt được 201 vạn – Tế Phẩm – 74 chương, HE – [PRCEPUB]

[Hiện đại] Nữ vương lạnh lùng, Vạn vạn tuế! – Thiên Nhan – 10 chương, HE – [PRCEPUB]

[Hiện đại] Tổng giám đốc, tha tôi đi! – Đoan Mộc Ngâm Ngâm – 196 chương, HE – [PRCEPUB]

[Cổ đại] Tướng công 14 tuổi – Mạnh Cầm – 90 chương, HE – [PRCEPUB]